De cyberweerbaarheid van het mkb moet versterkt

Veel bedrijven in vooral het mkb blijven achter met hun cyberweerbaarheid aldus de Cyber Security Raad

Veel bedrijven in vooral het mkb blijven achter met hun cyberweerbaarheid. Dat is een risico voor de bedrijven zelf, maar kan ook tot maatschappelijke ontwrichting leiden.

e ondernemers missen onder meer de kennis over de risico’s voor hun bedrijf en het nemen van passende maatregelen. In een nieuw advies ‘Verkleinen van de Cyberweerbaarheidskloof’ geeft de Cyber Security Raad (hierna de raad) het kabinet concrete aanbevelingen om bedrijven in het mkb te helpen voldoende cyberweerbaar te worden.

"Ondernemers hebben terecht vooral aandacht voor hun core business. Maar we kunnen ons geen kwetsbaar mkb permitteren. Daarom roepen we de bedrijven ook op om zelf verantwoordelijkheid te nemen en zich te informeren. Overheden en brancheorganisaties moeten dan wel voor hulpmiddelen zorgen om risico’s te kunnen inschatten en passende maatregelen te kunnen nemen. Daarbij hoort ook het inkopen van veilige producten en diensten door ondernemers".

bron: www.cybersecurityraad.nl

Lapis IT levert oplossingen die uw online veiligheid vergroten zonder dat u kennis van zaken voor nodig heeft. 

Neem vrijblijvend contact met ons op voor advies over uw specifieke situatie.

De cyberweerbaarheid van het mkb moet versterkt
Adres

Van der Zaenlaan 50
1215 SJ Hilversum

KvK Gooi en Eemland: 50656627
BTW nummer: NL8228.59.051B01
Bank (ABN-AMBO): NL79ABNA041260503

Contact

T: +31 (0)35 712 33 90
M:+31 (0)6 169 54 549 
E: info@lapisit.nl


Wij geven veel support via Teamviewer.

teamviewer.jpg

Klik op het logo voor download

Over ons

Wij zijn een ICT dienstverlener met pasklare oplossingen voor het kleinbedrijf.

Lapis IT BV staat voor meer dan 25 jaar ICT kennis en ervaring. Met onze pragmatische aanpak staan we dicht bij de ondernemer om deze met korte lijnen te ondersteunen voor de lange termijn.

Wij zijn van mening dat de beste oplossing alleen kan ontstaat wanneer je samenwerkt aan hetzelfde doel en met het juiste gereedschap.

Onze slogan luidt dan ook: Making Business Better