Ransomware kost meer dan het losgeld

De kosten door ransomware zijn groter dan de kosten van het losgeld.

Ook de kosten van downtime voor het MKB is inzichtelijk geworden en bedraagt 80 miljoen euro's, aldus het State of the Channel Ramsomware Report van Datto Inc.

De gevolgen van ransomware bestaan daarmee uit drie onderdelen:

  1. Losgeld
  2. Downtime
  3. Imagoschade

Het is zaak dat ondernemers zich meer bewust worden van ransomware en het feit dat het iedereen kan overkomen.

Lapis IT uit Hilversum biedt oplossingen om, in geval van ransomware snel weer up-and-running te zijn om zo de kosten én de schade tot een minimum te beperken.

Lapis IT bied een goede en betaalbare back-up methode met snapshots en disaster recovery als bundeloplossing voor het MKB.

UIt ervaring weten we dat veel MKB'ers "regelmatig" een back-up maken en dat dit hun een goed gevoel geeft maar dat een klein percentage ook daadwerkelijk de back-up controleer en een nog kleiner percentage ooit getracht heeft een back-up terug te zetten.

 

This is Sliced Diazo Plone Theme